Card-Consulting

Tekniskt företagsstöd inom: Projektledning - Produktionsteknik - Konstruktion - Kvalitet - Organisation

Kompetens

Card-Consulting erbjuder ditt företag en hög kompetens inom bl.a:

 • Projektledning
 • Produktionsteknik
 • Konstruktion
 • Kvalitet 
 • Organisationsbyggnad

Affärsidé

Card-Consulting har som affärsidé att eliminera kunders problem inom teknik, kvalitet och produktionsteknik.


Vi gör detta genom att:


 1. För att säkra vårt  ansvar och maximala engagemang i uppdragen, så utförs alla kontraktupphandlingar av den konsult som skall utföra uppdraget.
 2. Med konsultens breda tekniska kompetens säkras förståelse över flera tekniska områden, och konsulten kan då vara verksam med en mycket kort upprampningstid.
 3. Genom att Card-Consultings konsulter, tillika är ägare i företaget så finns ett långtgående ansvar att kundrelationer förblir långsiktigt hållbara.
 4. Card-Consulting erbjuder unikt korta uppdragsmöjligheter. Detta ger en enorm möjlighet för kunden att lösa beläggningstoppar eller att överbrygga rekryteringsluckor. 

Historia


Card-Consulting startade 2013 med en lång och gedigen erfarenhet från stora företag som Ericsson, Saab, Atlas Copco, Orica, och CAB. Kompetensområdena spänner sig över ett brett spectra som produktionsteknik, konstruktion, projektledning, kvalitet av egen produktions samt leverantörer, systemutveckling och kvalitetssäkring.


 
 
 
 

Företagskultur

Card-Consulting är INTE som andra konsultföretag. Vi erbjuder bl.a:

 • Mycket kort inställelsetid.
 • Extremt flexibla och tillmötesgående avtal m.a.p tidsrymd och uppsägningstid.
 • Säkrad kvalitet  då en tjänst upphandlas av den som också utför uppdraget.
 • Bred teknisk kompetens med erfarenhet från flera av Sveriges största företag.

Kontakt


Vid frågor eller funderingar. Vänligen tag kontakt via mobil/SMS/Mail.

Välkommen!